5 rokov Critical Mass v Bratislave

Účasť 300 cyklistov, improvizovaný sprievod polície (veľmi slušná komunikácia a zablokovanie dopravy pre plynulý prejazd masy cyklistov), last minute súčasť Bratislava pre všetkých.

Trasa Nám. SNP – Obchodná – Radlinského – Karvaša – Nám. slobody (bikelift, miesto prvého Critical Mass v Bratislave) – Karvaša – Floriánske nám. – Americké nám. – Sasinkova – Poľná (bikelift) – 29. augusta – Cintorínska – Rajská – Dunajská – Štúrova – Jesenského – Nám. Ľ. Štúra (bikelift) – Vajanského nábrežie – Šafárikovo nám. (zúžený prejazd, naokolo stavenisko električky/mosta) – Pribinova – Eurovea (bikelift) – Pribinova – Košická – Prístavná – pod Prístavným mostom (záver, jedlo, občerstvenie, ohňová show atď.) dd