Ozdobená decembrová jazda

Posledný decembrový piatok sa niesol v duchu poslednej CriticalMass jazdy v roku 2011. Témou boli vianočné ozdoby, ktorými si každý účastník vyzdobil svoj bicykel. Našli sa cyklisti, ktorí si symbolicky zavesili ozdôbku zo stromčeka na riadidlá, ale aj cyklisti s desiatkami ozdôb či dokonale vysvietenými rámami.

Poslednej cyklojazdy sa zúčastnilo približne 40 cyklistov, ktorí sa previezli po skrátenej trase, ktorá viedla po Obchodnej-Špitálska-Štúrová-Pribinová. Nasledoval bike-lift pod sochou M.R.Štefánika. Následne sme sa vrátili po podobnej trase späť do centra a spravili záverečný bike-lift na Primaciálnom námestí.

Chceli by sme sa poďakovať každému jednému z vás, ktorý sa zúčastnil jázd CriticalMass. Rok 2011 ukázal, že CriticalMass dokáže nielen spájať cyklonadšencov, ale zároveň má silu presadzovať zlepšovanie podmienok cyklistov. Aj vďaka cyklojazdám sme pravidelne poukazovali na to, že aj cyklisti patria do mesta a zaslúžia si dôstojné podmienky.

Hlavne letné cyklojazdy, ktorých sa zúčastňovalo niekoľko stoviek cyklistov, spolu s veľkou cyklojazdou k Európskemu týždňu mobility nielen skrášlili večernú atmosféru mesta, ale hlavne pripomenuli okoloidúcim, že v Bratislave cyklisti jazdia a nie je ich málo! Aj vďaka týmto jazdám máme rekordný mestský cyklorozpočet, pribudli nové cyklotrasy a o mestskej cyklistike sa pravidelne hovorí v médiách či na stretnutiach poslancov.

Za toto všetko vďačíme vám, pravidelným účastníkom CriticalMass!

Chceli by sme sa vám poďakovať za účasť na cyklojazdách a zároveň vás pozvať na najbližšie cyklojazdy, ktorá nás čakajú v roku 2012. Rok 2011 nám ukázal, že tieto CriticalMass v Bratislave má celospoločenský význam a účastníkov nám pribúda.

Do nového roku vám želáme mnoho cyklokilometrov a tešíme sa na stretnutie s vami na najbližšej januárovej cyklojazde!

Kritická masa